VERIFORCE®

FAQ

Jak wybrać spawarkę inwerterową?

Spawarki inwertorowe MIG/MAG, TIG, MMA to obecnie powszechnie stosowane elektryczne urządzenia spawalnicze, polecane nie tylko profesjonalistom, ale również amatorom.

Umożliwiają ustawienie wartości prądu spawania z dokładnością do 1A, co umożliwia lepszą precyzję spawania. Przed zakupem spawarki inwertorowej dobrze jest określić, do czego ma ona służyć i jakie będzie jej przeznaczenie.

Dla amatorów spawania, do niewielkich prac hobbystycznych, dobrze sprawdzą się łatwe w obsłudze, niewielkich rozmiarów i wadze urządzenia spawalnicze o małej mocy, z funkcjami dodatkowymi, jak hot start, arc force, anti stick.

Dla profesjonalistów polecane są większej mocy półautomaty spawalnicze przeznaczone do pracy w osłonie gazów, które wyposażone są w czytelny wyświetlacz oraz funkcje wspomagające duże prace spawalnicze. Spawarki inwertorowe można użytkować zarówno w pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu.

Nie wiesz jakie urządzenie wybrać? Skontaktuj się z nami!

Co oznacza spawanie metodą MIG/MAG?

Spawanie metodą MIG/MAG polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem.

Drut jest podawany w sposób ciągły przez palnik spawalniczy, gdzie topi się, miesza się ze stopionym materiałem podstawowym i tworzy jeziorko spawalnicze. Jeziorko spawalnicze i otaczające je obszary są chronione przed zanieczyszczeniem atmosferycznym za pomocą gazu spawalniczego. Gaz ten stabilizuje również łuk i wspomaga przepływ (transfer) metalu z elektrody do spoiny.

Podajnik transportuje drut do łuku, a źródło zasilania utrzymuje długość łuku o zadanej wartości. Pozwala to spawaczowi skoncentrować się na prawidłowym wykonaniu spoiny.

Większość źródeł zasilania do procesów spawania MIG/MAG to urządzenia o stałym napięciu.

Spawanie metodą MIG (Metal Inert Gas) to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych, np. argonu, helu. Spawanie metodą MAG (Metal Active Gas) to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych np. CO2, znane również jako spawanie łukowe w osłonie gazowej.

Spawanie migomatem, spawanie półautomatem, spawanie półautomatyczne to potoczne nazwy procesu spawania zarówno metodą MIG jak i MAG. Szczególnie odpowiedni do spawania zmechanizowanego i zrobotyzowanego.

Czym charakteryzuje się spawanie metodą MMA / spawanie łukowe?

Spawanie metodą MMA (Manual Arc Welding) nazywane jest również spawaniem łukowym elektrodą otuloną i jest to najstarsza i najbardziej uniwersalna metoda spawania łukowego.

Pomiędzy końcem elektrody, składającej się z metalowego rdzenia pokrytego sprasowaną otuliną, a spawanym materiałem wytwarzany jest łuk elektryczny. Zajarzenie łuku następuje przez dotknięcie końca elektrody do materiału spawanego. Elektroda topi się, krople stopionego metalu elektrody przenoszone są poprzez łuk do płynnego jeziorka spawanego metalu, tworząc po ostygnięciu spoinę.

Topiąca się otulina elektrody wydziela gazy, które chronią płynny metal przed wpływem atmosfery. Po zakrzepnięciu na powierzchni jeziorka tworzy się żużel, który należy mechanicznie usunąć. Po odsunięciu elektrody od spawanego przedmiotu łuk elektryczny ustaje i proces spawania zostaje przerwany.

W spawaniu metodą MMA (elektrodą otuloną) ważne są umiejętności spawacza, gdyż przesuwając uchwyt elektrody w kierunku spawanego elementu, przez cały czas spawania, musi utrzymać stałą odległość pomiędzy elektrodą a jeziorkiem spawalniczym.

Kiedy wybrać spawanie metodą TIG?

Spawanie metodą TIG (Tungsten Inert Gas) to spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, np. argonu, helu, zwane również znane jako spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego.

Łuk elektryczny pomiędzy elektrodą wolframową i obrabianym przedmiotem zapewnia ciepło wymagane do procesu spawania. Elektroda wolframowa jest nietopliwa a spoiwo wypełniające, niezbędne do utworzenia spoiny, jest dodawane osobno. Topiony metal w jeziorku spawalniczym, końcówka drutu spawalniczego i gorąca elektroda są chronione przed zanieczyszczeniem atmosfery przez osłonę gazu obojętnego.

Podczas spawania ręcznego metodą TIG spawacz prowadzi elektrodę w kierunku spawania i używa łuku do topienia metalu podstawowego. Jeżeli wymagane jest spoiwo, na przykład przy spoinie pachwinowej, dodawane jest do jeziorka spawalniczego. Spoiwo dostarczane jest w postaci ciętych odcinków drutu, zwykle o długości 1 metra. Długość łuku jest kontrolowana przez spawacza i zwykle wynosi od 2 mm do 5 mm.

Spawanie metodą TIG pozwala na niezależną kontrolę ciepła z łuku i podawania spoiwa. Umożliwia to doskonałą kontrolę jeziorka spawalniczego, co powoduje, że metoda TIG jest optymalnym wyborem podczas spawania grani spoiny, cieńszych materiałów i gdy wymagane jest doskonałe wykończenie powierzchni spoiny.

Na czym polega cięcie gazowe?

Tlen, w połączeniu z gazem palnym takim jak acetylen lub propan, może być stosowany w wielu procesach, w tym cięcia, lutowania i podgrzewania.

Cięcie tlenowe, zwłaszcza cięcia stali niskowęglowych i niskostopowych, to tani, wszechstronny, bezpieczny i łatwy w użyciu proces, ale może być używany tylko przez przeszkolony personel. Proces ten można łatwo zautomatyzować w celu zwiększenia wydajności i dokładności cięcia. Acetylen to jedyny powszechnie używany gaz palny, za pomocą którego można uzyskać różnorodne skosy krawędziowe na płycie, rurze i rurce.

Proces cięcia zależy od reakcji chemicznej pomiędzy tlenem a żelazem w stali. Płomień podgrzewania wstępnego służy do podgrzania powierzchni metalu do temperatury zapłonu, w której zachodzi reakcja. Ciekły metal jest wydmuchiwany za pomocą strumienia tlenu tnącego.

Jak zachować bezpieczeństwo podczas prac spawalniczych i cięcia gazowego?

Podczas spawania tlenowo-acetylenowego należy zachowywać zasady bezpieczeństwa:

  • Zabezpieczyć butle w pozycji pionowej podczas przechowywania, transportu i użytkowania.
  • Podczas przenoszenia butli używać odpowiedniego wózka. Przestrzegać wymogów bezpieczeństwa dotyczących stosowania butli z tlenem i acetylenem oraz związanego z nimi wyposażenia.
  • Stosować wszystkie wymagane środki ochrony indywidualnej.
  • W przypadku konieczności transportowania butli acetylenowej poziomo, przed użyciem pozostawić butlę w pozycji pionowej na 24 godziny.
  • Niebieski przewód należy zamontować do złącza tlenowego. Czerwony przewód należy zamontować do złącza gazu palnego.

Masz pytania dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z butlami? Skontaktuj się z nami!

Jaki dobrać gaz do spawanego materiału?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki i dobierz gaz do spawanego materiału. Dzięki narzędziu, w szybki sposób dowiesz się, jaki jest optymalny gaz do Twojej metody spawania.

Kliknij tutaj!

Jak dobrać narzędzia do metody spawania?

Obejrzyj film i dowiedz się, czym kierować się dobierając uchwyt spawalniczy do metody spawania MIG/MAG i TIG.